به گزارش پایگاه خبری طهران نو پیروز حناچی در توضیح سهم شهرداری تهران از بودجه سال ۹۸، گفت: تاکنون از بودجه‌های سنواتی به شهرداری تهران مبلغی اختصاص داده نشده است، در واقع شورای برنامه‌ریزی استان بودجه و سهم شهرداری‌ها را تعیین و میزان مشخصی به آنها پرداخت می‌کند.

شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران به صورت مستقیم از بودجه دولت استفاده نمی‌کند، تصریح کرد: در برخی از قسمت‌های لایحه بودجه مبالغی به عنوان سهم شهرداری به شکل تسهیلات یا فاینانس یا اوراق مشارکت برای بخش توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می‌شود.

شهردار تهران افزود: البته بخشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت مستقیم به شهرداری تهران پرداخت می‌شود که این فرایند در بودجه‌های سنواتی  مورد توجه قرار گرفته است، در این خصوص حساسیت بسیار وجود دارد لذا اگر تغییراتی در نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شود، قطعا با واکنش شهرداری تهران روبه رو خواهد شد لذا به محض بروز تغییرات ما ورود خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران نیز اخیرا در نامه‌ای به شهردار تهران خواستار تمهیدات شهرداری برای رایزنی با مجلس و دولت درخصوص سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده و فرایند تخصیص این سهم در لایحه بودجه ۹۸ شده است.

  • نویسنده : مهدی ثنایی
  • منبع خبر : پایگاه خبری طهران نو