به گزارش پایگاه خبری طهران نو و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران طی این حکم، تحقق شعار “تهران، شهری برای همه” را نیازمند تغییر نگرش در نحوه مدیریت شهری، شناخت نیازها و روش های اجرا دانسته و خواستار هماهنگی کامل این اداره کل با سازمان ها، شرکت ها و مناطق شهرداری تهران در راستای انجام دقیق شرح وظایف محوّله، تلاش هرچه بیشتر برای استقرار و پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در فعالیت های عمرانی شهر، تشخیص اولویت پروژه های جاری و قابل تعریف عمرانی با استفاده حداکثری از نقطه نظر شهروندان و توجه به پروژه های کوچک مقیاس مورد نظر آنان شده است.
تبیین سیاست ها، دستورالعمل های فنی و مهندسی و ضوابط مورد نیاز در حوزه فنی و عمرانی با لحاظ شرایط ویژه کار در محیط شهری، تلاش برای استقرار جامع برنامه پایش، مدیریت و نگهداشت پروژه ها و دارایی های عمرانی شهر تهران، تعیین صلاحیت و رتبه بندی کیفی شرکت های همکار و همکاران حوزه فنی و عمرانی، تحلیل فرآیندی- عملکردی، شناخت و فعال سازی ظرفیت های عمرانی سازمان ها و شرکت ها و مناطق ۲۲گانه، تلاش دانش بنیان و نظام مند در راستای افزایش سرعت و کیفیت فعالیت های عمرانی در مراحل مطالعه، قرارداد، اجرا و نظارت، ایجاد زمینه بکارگیری فناوری های نوین عمرانی و فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری، از دیگر ماموریت های مورد انتظار معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از سرپرست جدید اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها است.
لازم به ذکر است دکتر بزمونه دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای سازه و زلزله از دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این، عهده دار مسئولیت معاونت سازمان بازرسی در حوزه فنی و عمرانی بود.

  • نویسنده : مهدی ثنایی
  • منبع خبر : پایگاه خبری طهران نو